Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do udziału w XIV Międzynarodowym Forum Finansowo-Bankowym, pt. Współczesne finanse i myśl ekonomiczna wobec wyzwań równowagi w gospodarce rynkowej, organizowanym przez Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine oraz Bogor Agricultural University – School of Business (Indonezja). Forum odbędzie się w dniach 24-25.11.2022 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (hybrydowo – kontaktowo/Teams).
    Zasadnicza tematyka Forum skoncentrowana będzie na problematyce wyzwań współczesnych finansów i myśli ekonomicznej, zarówno w ujęciu mikro, jak i makroekonomicznym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: nowoczesne finanse oraz potrzeby ich wykorzystania w gospodarce rynkowej, myśl ekonomiczną w aspekcie praktycznych zastosowań w procesach gospodarczych, doświadczenia pandemiczne w obszarze skutków ekonomiczno-finansowych w gospodarce, funkcjonowanie gospodarki rynkowej w warunkach wysokiej inflacji, cyfryzacji w obszarze zarządzania finansami w gospodarce, ESG jako narzędzie do zrównoważonego rozwoju, wyzwania dla jednostek gospodarczych w finansowaniu transformacji energetycznej oraz trendów kształcenia w zakresie współczesnych finansów.
   Zasadniczym celem Forum jest wymiana doświadczeń między praktykami i pracownikami naukowymi w obszarze zaproponowanej tematyki. Wymiana poglądów oraz merytoryczna dyskusja umożliwi sformułowanie wniosków służących wspomaganiu działalności gospodarczej i publicznej w sferze finansów, w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

 
Z poważaniem,
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW

 

Ulotka informacyjna – XIV MFFB