Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w XV Międzynarodowym Forum Finansowo-Bankowym, pt. Wyzwania dla finansów w okresie turbulencji gospodarczych i środowiskowych, organizowanym przez Katedrę Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. Forum odbędzie się w dniach 16-17.11.2023 roku w SGGW w Warszawie (hybrydowo, tj. kontaktowo/Teams).

Zasadnicza tematyka Forum skoncentrowana będzie na wyzwaniach dla finansów w okresie turbulencji gospodarczych i środowiskowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: ocenę działań interwencyjnych w dynamicznych warunkach, sytuację finansową przedsiębiorstw w okresie niestabilności, finanse jednostek samorządu terytorialnego, finanse agrobiznesu w nowej perspektywie WPR, znaczenie bankowości w zmiennym otoczeniu gospodarczym, system ubezpieczeń w gospodarce w aspekcie nowych wyzwań, zielone finanse w zakresie ich stanu i perspektyw oraz problemy rynku finansowego w aspekcie (de)stabilizacji gospodarki realnej.

Jednym z ważnych celów Forum jest wymiana doświadczeń między praktykami i pracownikami naukowymi w obszarze zaproponowanej tematyki. Wymiana poglądów oraz merytoryczna dyskusja umożliwi sformułowanie wniosków służących wspomaganiu działalności gospodarczej i publicznej w sferze finansów, w dynamicznym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

 
Z poważaniem,
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW

Ulotka informacyjna – XV MFFB