Rada Naukowa Konferencji
 

Dr hab.Przemysław Litwiniuk, prof. SGGW
– Przewodniczący
Prof. dr hab. Agnieszka Alińska
Prof. dr hab. Aurelia Bielawska
Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska
Prof. dr hab. Anatoliy Chupis
Prof. dr hab. Nadiia Davidenko
Prof. dr hab. Tadeusz Dudycz
Prof. dr hab. Beata Filipiak
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski
Prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk
Prof. dr hab. Jerzy Kitowski
Prof. dr hab. Adam Kopiński
Prof. dr hab. Teresa Lubińska
Prof. dr hab. Piotr Niedzielski
Prof. dr hab. Marian Podstawka
Prof. dr hab. Maria Sierpińska
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk
Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski
Prof. dr hab. Dariusz Wędzki
Prof. dr hab. Dorota Witkowska
Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
Prof. dr hab. Marian Żukowski
Prof. Noer Azam Achsani
Dr hab. Agata Adamska, prof. SGH
Dr hab. Katarzyna Boratyńska, prof. SGGW
Dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
Dr hab. Ryszard Kata, prof. URz
Dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB
Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
Dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
Dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US
Dr hab. Adam Samborski, prof. UEK
Dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW
Dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK
Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Dr hab. Piotr Gołasa
Dr hab. Olena Oliynyk

 

Organizatorzy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW – Przewodniczący
e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.edu.pl

Dr hab. Piotr Gołasa – Wiceprzewodniczący
e-mail: piotr_golasa@sggw.edu.pl

 

Dr Marzena Ganc – Sekretarz Naukowy
e-mail: marzena_ganc@sggw.edu.pl

Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
e-mail: iwona_kowalska@sggw.edu.pl

Dr Magdalena Mądra-Sawicka
e-mail: magdalena_madra@sggw.edu.pl

Dr Serhiy Zabolotnyy
e-mail: serhiy_zabolotnyy@sggw.edu.pl

Dr Tomasz Felczak
e-mail: tomasz_felczak@sggw.edu.pl

Dr Maksymilian Bąk
e-mail: maksymilian_bak@sggw.edu.pl

Mgr Paweł Popławski
e-mail: pawel_poplawski@sggw.edu.pl

Mgr Igor Olech
e-mail: igor_olech@sggw.edu.pl