ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Ocena działań interwencyjnych w dynamicznych warunkach
 2. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w okresie niestabilności
 3. Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 4. Finanse agrobiznesu w nowej perspektywie WPR
 5. Bankowość w zmiennym otoczeniu gospodarczym
 6. System ubezpieczeń w gospodarce – nowe wyzwania
 7. Zielone finanse – stan i perspektywy
 8. Rynek finansowy – (de)stabilizacja gospodarki realnej

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji opracowania zostaną opublikowane w czasopismach:

 • Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (140 pkt) – publikacja w języku angielskim
 • Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (40 pkt) – publikacja w języku angielskim
 • Monografia tematyczna (Wydawnictwo SGGW) (20 pkt) – publikacja w języku polskim lub angielskim