W przypadku uczestnictwa w Forum kontaktowo/on-line i publikacji artykułu w Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia lub ZN Polityki Europejskie, Finanse i Marketing opłaty w tych czasopismach wynoszą odpowiednio 2000 zł i 1300 zł, a w tematycznej monografii 750 zł. Koszt uczestnictwa bez publikacji artykułu kontaktowo wynosi 350 zł a w formie on-line 100 zł. W przypadku doktorantów koszt uczestnictwa kontaktowo wraz z wydaniem  artykułu w monografii wynosi 450 zł, a bez publikacji 200 zł. Warunkiem publikacji artykułu będzie uzyskanie pozytywnych recenzji. Prosimy o dokonanie wpłat do 31.10.2023 r. na konto:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa
Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

z dopiskiem: Kod pracy: 507-20-910900-W00022-99 (Imię i nazwisko)

Nadsyłanie zgłoszeń poprzez stronę http://mffb.ieif.sggw.pl lub przesłanie karty zgłoszenia oraz wniesienie opłaty (przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu) do 31.10.2023 r. na adres:

mgr Aleksandra Chojnowska
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Fax +48 22 59 342 50
e-mail: mffb@sggw.edu.pl

Wymienione opłaty nie obejmują kosztów noclegu. Proponujemy zakwaterowanie po preferencyjnej cenie w Pokojach Gościnnych SGGW „IKAR”, tel. +48 (22) 59 33 700; e-mail: ikar@sggw.edu.pl

Przy rezerwacji prosimy o podanie hasła „XV MFFB”.

Prosimy o przesyłanie artykułów do dnia 31.10.2023 r. (publikacja w 2024 roku) na e-mail: marzena_ganc@sggw.edu.pl